ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Πληροφορίες

Γιώργος Ι. Βαρδάκας - Εξοπλισμός για Ναυτιλιακά - Καταδυτικά - Αλιευτικά


Τηλ: 2721091942, 6982108785


Ιωάννης Βαρδάκας - Τεχνικός Σκαφών Αναψυχής και Επισκευές


Τηλ: 2721091942, 6932662481Φόρμα Επικοινωνίας